Den Frie Bibel

Salme 116

Du har reddet mit liv

116:1Jeg elsker at HERREN har hørt
min tryglende røst.
116:2For han har bøjet sit øre til mig,
og i mine dage vil jeg udråbe:
116:3»Dødens reb omgav mig,
og dødsrigets trængsler havde fundet mig,
jeg fandt nød og plage.
116:4Da påkaldte jeg HERRENS navn:
»Ak, HERRE, red mit liv!«
116:5HERREN er nådig og retfærdig,
og vor Gud forbarmer sig.
116:6HERREN beskytter enfoldige,
jeg var ringe, men han hjalp mig.«
116:7Min sjæl, kom tilbage til din ro,
for HERREN har handlet vel imod dig.
116:8Ja, du har reddet mit liv fra døden,
mit øje fra tåre,
min fod fra fald.
116:9Jeg kan vandre for HERRENS ansigt
i de levendes lande.
116:10Jeg har troet, derfor kan jeg sige:
»Jeg var hårdt plaget.«
116:11Jeg sagde i min angst:
»Hele menneskeheden er løgnere.«

Jeg vil løfte frelsens bæger

116:12Hvordan skal jeg gengælde HERREN
alle hans velgerninger mod mig?
116:13Frelsens bæger vil jeg løfte
og påkalde HERRENS navn.
116:14Jeg vil indfri mine løfter til HERREN,
og det foran hele hans folk.
116:15Kostbar i HERRENS øjne
er hans frommes død.
116:16Ak, HERRE, jeg er jo din træl,
jeg er din træl, din trælkvindes søn,
du har løst mine lænker.
116:17Til dig vil jeg ofre slagtoffer som takoffer
og påkalde HERRENS navn.
116:18Jeg vil indfri mine løfter til HERREN,
og det foran hele hans folk,
116:19i forgårdene til HERRENS hus,
i din midte, Jerusalem!
Halleluja!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017