Den Frie Bibel

Salme 100

Overskrift

100:1En salme til taksigelse.[a]Ordet: tôdāʰ betyder normalt: »tak, taksigelse«. Sammen med verbet/substantivet zbḥ (»ofre/offer«) eller andre offertermer angiver det »takoffer«. Det er omdiskuteret om ordet her, uden tilknyttet offerterm, kan betyde »takoffer«, som det ofte oversættes. Det ville være eneste sted i GT.

Lovsyng , Israels skaber og vogter

Bryd ud i fryderåb for , hele landet![b]Langt de fleste oversættere oversætter: kol-hāʔāreṣ ved: »hele jorden«, som det oftest betyder i salmerne. Men »hele jordens« folkeslag synes slet ikke inde i synsfeltet i denne salme. hāʔāreṣ kan både betyde: »landet« og »jorden«. Da vi ikke kan gengive denne dobbelthed på dansk, må oversætteren vælge. Ud fra sammenhængen vælger jeg »landet«.
100:2Tjen med glæde,
kom for hans ansigt med jubel!
100:3Erkend at er Gud,
han har skabt os, og ikke vi selv,[c]Således konsonantteksten. Vokaliseringen forudsætter at lōʔ (»ikke«) skulle have været: : »for ham«, så sidste halvlinje skal oversættes: »og ham hører vi til«.
vi er hans folk og de får han vogter.[1]Ordret: »lader gå på græs«.

Lovsyng , for han er god!

100:4Gå ind ad hans porte med takkesang,
i hans forgårde med lovsang;
tak ham, pris[2]Kan også oversættes: »velsign«. hans navn!
100:5For er god,
hans nåde[3]Kan også oversættes: »trofasthed«, tidligere oversat »miskundhed«. varer til evig tid,
og hans troskab[4]Kan også oversættes: »sandhed«. fra slægt til slægt.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017