Den Frie Bibel

Salme 8

Overskrift

8:1Til korlederen[a]lamnaṣṣēₐḥ er omdiskuteret, men substantivet må afledes af et verbum nṣḥ, der betyder »lede, dirigere«.; al-ha-gittit[1]Det vides ikke hvad der er ment med dette udtryk; det kan både være en melodiangivelse og en instrumentbetegnelse.; en salme af David.

David lovpriser skaberens herlighed

8:2, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som udbreder[b]tᵊnāʰ er omdiskuteret. Det ser ud som imperativ af ntn »giv!«, men i sammenhængen kan det opfattes som kortform for infinitiven. din majestæt over himlene!
8:3Af spædes og diendes mund har du grundlagt et værn[c]ʕōz betyder oftest »magt, styrke«, men dernæst også »fæstning, bolværk«. Endelig kan det betyde »hæder, lovprisning, lovsang«, som det er forstået i LXX, jf. Matt 21,16. Sammenhængen her tyder på »værn«. mod dine modstandere[2]lᵊmaʕan betyder ordret »for … skyld«, men oversættes her ofte »mod«.
for at standse fjenden og den som vil hævne sig.

I særdeleshed prises Guds godhed mod mennesket, som han satte til hersker over jorden

8:4Når jeg ser din himmel, dine fingres gerninger,
månen og stjernerne, som du anbragte,
8:5hvad er da et menneske at du husker på det;
et menneskebarn at du tager dig af det?
8:6Du har gjort det kun lidt ringere end Gud[3]Oversættes oftest »englene« (således LXX), jf. Hebr 2,7.;
du kronede det med ære og herlighed.
8:7Du gør det til hersker over dine hænders gerninger;
du har lagt alting under dets fødder:
8:8Får og okser, dem alle sammen,
ja, også markens dyr,
8:9fuglene under himlen og fiskene i havet,
det som færdes ad havets stier.

Lovprisning

8:10, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Dato for denne version: 17.06.2016