Den Frie Bibel

Salme 8

Overskrift

8:1Til korlederen; al-ha-gittit; en salme af David.

David lovpriser skaberens herlighed

8:2HERRE, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som udbreder din majestæt over himlene!
8:3Af spædes og diendes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere
for at standse fjenden og den som vil hævne sig.

I særdeleshed prises Guds godhed mod mennesket, som han satte til hersker over jorden

8:4Når jeg ser din himmel, dine fingres gerninger,
månen og stjernerne, som du anbragte,
8:5hvad er da et menneske at du husker på det;
et menneskebarn at du tager dig af det?
8:6Du har gjort det kun lidt ringere end Gud;
du kronede det med ære og herlighed.
8:7Du gør det til hersker over dine hænders gerninger;
du har lagt alting under dets fødder:
8:8Får og okser, dem alle sammen,
ja, også markens dyr,
8:9fuglene under himlen og fiskene i havet,
det som færdes ad havets stier.

Lovprisning

8:10HERRE, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Eksegetisk layout: Mikkel Kølkær
Dato for denne version: 24.10.2022