Den Frie Bibel

Salme 23

Overskrift

23:1En salme af David.

David taler om sin og hver troende sjæls lykke og tryghed under den trofaste hyrdes ledelse og varetægt

HERREN er min hyrde, jeg skal intet mangle.
23:2Han lader mig ligge i grønne græsgange;
han leder mig til hvilens vande.
23:3Han giver min sjæl nye kræfter;
han fører mig på retfærdigheds stier for sit navns skyld.
23:4Selv når jeg skal vandre i dødsskyggens dal,
skal jeg ikke frygte for noget ondt,
for du er med mig;
din kæp og din stav, de skal trøste mig.

Trøst og glæde i HERREN, som er den gæstfrie vært

23:5Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender;
du har salvet mit hoved med olie,
mit bæger flyder over.
23:6Kun godhed og nåde° skal følge mig
alle mine livsdage,
og jeg skal blive i HERRENS hus
hele livet.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Dato for denne version: 17.06.2016