Den Frie Bibel

Salme 23

Overskrift

23:1En salme af David.

David taler om sin og hver troende sjæls lykke og tryghed under den trofaste hyrdes ledelse og varetægt

er min hyrde, jeg skal intet mangle.
23:2Han lader mig ligge i grønne græsgange;
han leder mig til hvilens vande[a]Formentlig er der tænkt på roligt og stille vand, der i tørre egne indbyder til hvile, for her kan tørsten stilles og kræfterne genvindes, så der er ingen grund til at haste videre..
23:3Han giver min sjæl nye kræfter;
han fører mig på retfærdigheds stier[b]Stier der fører til målet for Guds trofaste retfærdigheds skyld. for sit navns skyld.
23:4Selv når jeg skal vandre i dødsskyggens[c]ṣalmāwet er usædvanligt ved at være sammensat af to ord: ṣel (»skygge«) og māwet (»død«). Og skygge er normalt i Mellemøsten et gode. Men David kan have villet understrege den yderste dødsfare med et sammensat ord. En nu ofte foretrukket mulighed er at vokalisere ṣalmût: »mørke, skygge«. dal,
skal jeg ikke frygte for noget ondt,
for du er med mig;
din kæp og din stav, de skal trøste mig.

Trøst og glæde i , som er den gæstfrie vært

23:5Du dækker bord for mig
for øjnene af[1]Ordret: »over for« mine fjender;
du har salvet mit hoved med olie,
mit bæger flyder over.
23:6Kun godhed og nåde[2]Oprindeligt oversat »miskundhed«. Ordret betyder det »trofast kærlighed«, men er vanskeligt at oversætte direkte til dansk. Overordnet er det et udtryk for Guds trofaste og kærlige forhold til mennesket indenfor pagten. skal følge mig
alle mine livsdage,
og jeg skal blive[d]wᵊšavtî betyder: »og jeg skal vende tilbage«. Det passer dårligt til den følgende præposition bᵊ (»i«). Man vokaliserer ofte wᵊšivtî: »og min boen« eller wᵊyāšavtî: »og jeg skal bo«. i hus
hele livet[3]Egentlig: »i dages udstrækning«, dvs. »alle dage, hele livet«..

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Dato for denne version: 17.06.2016