Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 1

David beskriver de gudfrygtiges Forhold og Lyksalighed, 1-3; saa og de ugudeliges ulyksalige Tilstand, 4-6.

1:1Salig den Mand, som ikke vandrer i de ugudeliges Raad, ej heller staar paa Synderes Vej, ej heller sidder i Spotteres Sæde; 1:2men som har Lyst til Herrens Lov, og som grunder paa hans Lov Dag og Nat. 1:3Han skal være som et Træ, der er plantet ved Vandbække, hvilket giver sin Frugt i sin Tid, og hvoraf ikke et Blad affalder; og alt hvad han gør, skal han faa Lykke til.
1:4Saaledes ere de ugudelige ikke, men ligesom Avner, hvilke Vejret bortdriver. 1:5Derfor skulle de ugudelige ikke bestaa i Dommen, ej heller Syndere i de retfærdiges Menighed. 1:6Thi Herren kender de retfærdiges Vej; men de ugudeliges Vej skal forgaa.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.