Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 100

Alle Mennesker opmuntres til at glæde sig i Gud og at tjene ham, af hvem de have alting, 1-3; og at indgaa ad hans Porte med Lov og Taksigelse, 4-5.

En Psalme, til Lovprisning.

100:1Al Verden raabe med Glæde for Herren! 100:2Tjener Herren med Glæde, kommer for hans Ansigt med Frydeskrig! 100:3Kender, at Herren er Gud; han har skabt os, og ikke vi selv, til sit Folk og til den Hjord, han føder!
100:4Gaar ind ad hans Porte med Pris, ad hans Forgaarde med Lovsang; takker ham, velsigner hans Navn. 100:5Thi Herren er god, hans Miskundhed varer evindelig og hans Sandhed fra Slægt til Slægt.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.