Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 128

Den, som frygter Gud, prises lykkelig i sin Gerning, 1-2, og i sit Hus, 3-4; han skal velsignes iblandt Guds Folk, 5-6.

En Sang paa Trapperne.

128:1Lyksalig hver den, som frygter Herren, som gaar paa hans Veje! 128:2Thi du skal æde Frugten af dine Hænders Arbejde; lyksalig er du, og det gaar dig vel.
128:3Din Hustru er som et frugtbart Vintræ paa Siderne af dit Hus, dine Børn som Oliekviste omkring dit Bord. 128:4Se, saaledes skal den Mand velsignes, som frygter Herren.
128:5Herren skal velsigne dig fra Zion, og du skal se Jerusalems Lykke alle dit Livs Dage. 128:6Og du skal se Børn af dine Børn! Fred være over Israel!

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.