Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 142

David vil i sin Nød tage sin Tilflugt til Gud i Bønnen, 2-3; fordi Gud kender hans Sjæl endog saa i Nøden og alene kan og vil hjælpe ham, 4-6; beder ham om Hjælp, 7-8.

142:1En Undervisning; af David; da han var i Hulen; en Bøn.
142:2Med min Røst vil jeg raabe til Herren; med min Røst vil jeg bede til Herren om Naade. 142:3Jeg vil udøse min Klage for hans Ansigt, jeg vil give min Nød til Kende for hans Ansigt.
142:4Naar min Aand er forsmægtet i mig, da kender du min Sti; paa Vejen, som jeg skulde gaa, have de skjult en Snare for mig. 142:5Sku til højre, og se, der er ingen, som kendes ved mig; Tilflugt er forsvunden fra mig, ingen er omhyggelig for min Sjæl. 142:6Jeg raabte til dig, Herre! jeg sagde: Du er min Tilflugt, min Del i de levendes Land.
142:7Giv Agt paa mit Skrig; thi jeg er bleven saare ringe; fri mig fra dem, som forfølge mig; thi de ere mig for stærke. 142:8Udfør min Sjæl af Fængsel til at prise dit Navn; de retfærdige skulle omgive mig, naar du gør vel imod mig.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.