Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 122

David glæder sig ved Guds Hus’s og Kirkes gode Tilstand i Jerusalem, 1-5; vil at man skal bede for Guds Kirkes Opholdelse, og lover selv at søge dens Bedste, 6-9.

En Sang paa Trapperne; af David.

122:1Jeg glædede mig ved dem, som sagde til mig: Vi ville gaa til Herrens Hus. 122:2Vore Fødder stode i dine Porte, Jerusalem! 122:3Jerusalem, du, som er bygget op som en Stad, der er tæt sammenbygget, 122:4hvorhen Stammerne droge op, Herrens Stammer efter Israels Lov, for at prise Herrens Navn. 122:5Thi der var Stole satte til Dom, Stole for Davids Hus.
122:6Beder om Jerusalems Fred; Ro finde de, som elske dig. 122:7Der være Fred paa din Mur, Ro i dine Paladser! 122:8For mine Brødres og mine Venners Skyld vil jeg sige: Fred være i dig! 122:9For Herrens vor Guds Hus’s Skyld vil jeg søge dit Bedste.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.