Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 19

David taler om Guds herlige Aabenbarelse, som den viser sig paa Himlene, 2-7; beskriver Guds Ords herlige Egenskaber og kraftige Virkninger, 8-11; viser, hvad Nytte han havde af Guds Ord, beder om Renselse fra Synd og Bevarelse fra de ondes Forførelse, og at hans Ord maatte være Gud ret behagelige, 12-15.

19:1Til Sangmesteren; en Psalme af David.
19:2Himlene fortælle Guds Ære, og den udstrakte Befæstning forkynder hans Hænders Gerning. 19:3En Dag udgyder sin Tale til den anden, og en Nat kundgør den anden Vidskab. 19:4Der er ingen Tale og ej Ord, med hvilke deres Røst ej er hørt. 19:5Deres Maalesnor er udgangen over al Jorden og deres Ord til Jorderiges Ende, han satte et Telt for Solen paa dem. 19:6Og den gaar ud som en Brudgom af sit Brudekammer; den glæder sig som en Helt ved at løbe sin Bane. 19:7Dens Udgang er fra Himmelens ene Ende, og dens Omgang indtil dens anden Ende, og intet er dækket for dens Hede.
19:8Herrens Lov er fuldkommen, den vederkvæger Sjælen; Herrens Vidnesbyrd er trofast, det gør den vankundige viis. 19:9Herrens Befalinger ere rette, de glæde Hjertet; Herrens Bud er rent, det oplyser Øjnene. 19:10Herrens Frygt er ren, den bestaar evindelig; Herrens Domme ere Sandhed, de ere alle sammen retfærdige. 19:11De ere kosteligere end Guld, ja, end meget fint Guld, og sødere end Honning og Honningkage.
19:12Ogsaa din Tjener bliver paamindet ved dem; naar man holder dem, da er der stor Løn. 19:13Hvo mærker Vildfarelserne? rens du mig fra lønlig Brøst! 19:14Hold og din Tjener borte fra de hovmodige, at de ikke skulle herske over mig, da bliver jeg urokkelig og uden Skyld for store Overtrædelser. 19:15Lad min Munds Ord og mit Hjertes Betænkning være til Behag for dit Ansigt, Herre, min Klippe og min Genløser!

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.