Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 74

Guds Menighed klager over, at den og Guds Helligdom er bleven ødelagt af Fjenderne, 1-9; beder Gud om Hjælp og Frelse og taler om hans forrige herlige Gerninger, 10-17; klager ydermere over Fjendernes Ondskab og beder til Gud, 18-23.

En Undervisning; af Asaf.

74:1Gud! hvorfor har du forkastet os evindelig; din Vrede ryger imod din Græsgangs Hjord. 74:2Kom din Menighed i Hu, som du forhvervede i fordums Tid, som du genløste, til at være din Arvs Stamme, dette Zions Bjerg, som du bor paa. 74:3Opløft dine Trin til de evigt ødelagte Steder; Fjenden har handlet ilde med alting i Helligdommen. 74:4Dine Modstandere have brølet midt i din Forsamling, de have sat deres Tegn op til Tegn. 74:5Det ser ud, som naar een hæver Økserne højt imod Træets tætte Grene. 74:6Og nu de Ting, som vare derudi af udskaaret Arbejde, dem have de sønderslaaet med Økser og Hamre. 74:7De have sat Ild paa din Helligdom, de have vanhelliget dit Navns Bolig, lige til Jorden. 74:8De have sagt i deres Hjerte: Lader os kue dem tilsammen; de have opbrændt alle Guds Forsamlingshuse i Landet. 74:9Vi se ikke vore egne Tegn; der er ingen Profet ydermere og ingen hos os, som ved, hvor længe det skal vare.
74:10Gud! hvor længe skal Modstanderen forhaane, skal Fjenden foragte dit Navn evindelig? 74:11Hvorfor drager du din Haand, din højre Haand tilbage? Tag den ud fra din Barm, ødelæg dem! 74:12Gud er dog min Konge fra fordums Tid, som skaber Frelse midt paa Jorden. 74:13Du adskilte Havet med din Styrke, du sønderbrød Havuhyrernes Hoveder i Vandene. 74:14Du knuste Leviathans Hoveder, du gav Folket i Ørken den til Spise. 74:15Du lod Kilde og Bæk bryde frem, du udtørrede de altid rindende Floder. 74:16Dagen hører dig til, Natten hører dig ogsaa til, du har beredt Lys og Sol. 74:17Du har sat alle Jordens Grænser; Sommer og Vinter, dem har du beskikket.
74:18Kom dette i Hu: Fjenden forhaanede Herren, og et Folk af Daarer foragtede dit Navn. 74:19Giv ikke vilde Dyr din Turteldues Sjæl, glem ikke dine elendiges Liv evindelig! 74:20Se til Pagten; thi Jordens mørke Steder ere fulde af Volds Boliger. 74:21Lad den ringe ikke vende beskæmmet tilbage, lad den elendige og fattige love dit Navn! 74:22Gud! gør dig rede, udfør din Sag; kom din Forhaanelse i Hu, som dig sker af Daaren den ganske Dag. 74:23Glem ikke dine Fjenders Røst, dine Modstanderes Bulder, som stiger altid op.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.