Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 133

Den broderlige Endrægtighed og Kærlighed berømmes, 1; og lignes med den Olie, hvormed Aron blev salvet, og med en frugtbar Dug, 2-3.

En Sang paa Trapperne; af David.

133:1Se, hvor godt og hvor lifligt er det, at Brødre ogsaa bo tilsammen,
133:2som den gode Olie paa Hovedet, hvilken nedflyder paa Skægget, Arons Skæg, der gaar ned over Sømmen af hans Klædebon; 133:3som Hermons Dug, der falder ned over Zions Bjerge; thi der har Herren beskikket Velsignelsen, Livet indtil evig Tid.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.