Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 75

Asaf priser Gud, som har forjættet sin Frelse, 2-4; han forkynder, at de stolte og ugudelige skulle nedtrykkes og drikke Guds Vredes Bærme til deres Undergang, 5-11.

75:1Til Sangmesteren; „fordærv ikke“; en Psalme af Asaf, en Sang.
75:2Vi takke dig, Gud! vi takke, og nær er dit Navn; man fortæller dine underfulde Gerninger. 75:3Thi „jeg vil gribe den bestemte Tid, jeg vil dømme med Retfærdighed. 75:4Hensmeltede end Jorden og alle dens Beboere, jeg har dog sat dens Piller fast“. Sela.
75:5Jeg sagde til Daarerne: Værer ikke Daarer! og til de ugudelige: Opløfter ikke Horn! 75:6Opløfter ikke eders Horn imod det høje, taler ej med knejsende Nakke! 75:7Thi Ophøjelse kommer ikke af Øster eller af Vester, ej heller af Ørken; 75:8men Gud er den, som dømmer; han nedtrykker den ene og ophøjer den anden. 75:9Thi der er et Bæger i Herrens Haand med skummende Vin; det er fuldt af blandet Vin, og han skænker ud deraf; men Bærmen deraf maa de indsuge og drikke, alle de ugudelige paa Jorden. 75:10Og jeg vil forkynde det evindelig; jeg vil lovsynge Jakobs Gud. 75:11Og jeg vil afhugge alle de ugudeliges Horn; men den retfærdiges Horn skal ophøjes.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.