Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 80

Asaf paakalder Gud om Naade og Frelse, 2-4; klager over sine Trængsler og Lidelser og beder om Hjælp, 5-8; foreholder Gud hans forrige Miskundhed, og at han nu haardelig havde tugtet og ydmyget sit Folk, og beder atter om Frelse, 9-20.

80:1Til Sangmesteren; til „Lillierne“; et Vidnesbyrd; af Asaf, en Psalme.
80:2Du Israels Hyrde! vend dine Øren hid, du, der leder Josef som en Hjord, du, som sidder over Keruber, aabenbar dig herligt! 80:3Rejs din Magt for Efraim og Benjamin og Manasse og kom os til Frelse! 80:4Gud! hjælp os op igen og lad dit Ansigt lyse, saa blive vi frelste!
80:5Herre, Gud Zebaoth! hvor længe har du ladet Vreden ryge uagtet dit Folks Bøn? 80:6Du har bespist dem med Taarebrød og givet dem Taarer at drikke i fulde Maal. 80:7Du sætter os til en Trætte for vore Naboer, og vore Fjender spotte os. 80:8Gud Zebaoth! hjælp os op igen og lad dit Ansigt lyse, saa blive vi frelste.
80:9Du førte en Vinstok fra Ægypten, du uddrev Hedningerne og plantede den. 80:10Du ryddede for den, og den lod sine Rødder rodfæstes og opfyldte Landet. 80:11Bjerge bleve skjulte med dens Skygge, og dens Grene vare som Guds Cedre. 80:12Den udbreder sine Grene til Havet og sine unge Kviste til Floden. 80:13Hvorfor har du nedrevet Gærdet om den, saa at alle de, som gaa forbi ad Vejen, plukke i den? 80:14Svinet fra Skoven roder om den, og vilde Dyr paa Marken afæde den. 80:15Gud Zebaoth! vend dog om; sku ned af Himmelen og se til og besøg denne Vinstok 80:16og den Pode, som din højre Haand plantede, og den Søn, som du gjorde stærk for dig. 80:17Den er brændt med Ild, den er omhugget; de omkomme for dit Ansigts Trusel. 80:18Lad din Haand være over din højre Haands Mand, over den Menneskens Søn, som du gjorde stærk for dig. 80:19Saa ville vi ikke vige fra dig; lad du os leve, og vi ville paakalde dit Navn. 80:20Herre, Gud Zebaoth; hjælp os op igen, lad dit Ansigt lyse, saa blive vi frelste.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.