Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 110

David beskriver Messias’s Ophøjelse og kongelige og præstelige Værdighed, 1-4; og hvorledes han bliver en Sejrvinder over alle sine Fjender, 5-7.

Af David; en Psalme.

110:1Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre Haand, indtil jeg lægger dine Fjender til dine Fødders Fodskammel. 110:2Herren skal sende din Magts Spir fra Zion; hersk midt iblandt dine Fjender! 110:3Dit Folk fremstiller sig frivilligt paa din Vældes Dag; i hellig Prydelse kommer dit unge Mandskab til dig som Dug af Morgenrødens Moderskød. 110:4Herren svor, og det skal ikke angre ham: „Du er Præst evindelig efter Melkisedeks Vis.“
110:5Herren er ved din højre Haand, han knuser Konger paa sin Vredes Dag. 110:6Han dømmer iblandt Hedningerne, han fylder op med Lig, han knuser Hoveder over det vide Land. 110:7Han drikker af Bækken paa Vejen, derfor løfter han Hovedet højt.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.