Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 118

Folket tilskyndes til at love Gud for hans Miskundhed, og til at prise ham for hans Frelse, 1-14; de troende tale med Glæde om den Naade, som er dem skænket, og ønske, at Guds Rige, uagtet det forkastes af nogle, dog maa vinde Fremgang, og takke Herren derfor, 15-29. Messiansk Profeti; se Matth. 21, 42. Ap. G. 4, 11. 1 Pet. 2, 7.

118:1Priser Herren; thi han er god; thi hans Miskundhed er evindelig. 118:2Israel sige: Hans Miskundhed er evindelig. 118:3De af Arons Hus sige: Hans Miskundhed er evindelig. 118:4De, som frygte Herren, sige: Hans Miskundhed er evindelig. 118:5I Trængselen kaldte jeg paa Herren; Herren bønhørte mig i det fri. 118:6Herren er med mig, jeg vil ikke frygte, hvad kan et Menneske gøre mig? 118:7Herren er med mig, han er min Hjælper; og jeg skal se min Glæde paa mine Avindsmænd. 118:8Det er bedre at sætte Lid til Herren end at forlade sig paa Mennesker. 118:9Det er bedre at sætte Lid til Herren end at forlade sig paa Fyrster. 118:10Alle Hedninger have omringet mig; i Herrens Navn vil jeg nedhugge dem. 118:11De have omringet mig, ja, de have omringet mig; i Herrens Navn vil jeg nedhugge dem. 118:12De have omringet mig som Bier, de ere udslukte som Ild i Torne; i Herrens Navn vil jeg nedhugge dem. 118:13Du stødte mig haardt, at jeg skulde falde; men Herren hjalp mig. 118:14Herren er min Styrke og min Sang, og han blev mig til Frelse.
118:15Fryds og Frelses Røst er i de retfærdiges Telte; Herrens højre Haand skaber Kraft. 118:16Herrens højre Haand er ophøjet, Herrens højre Haand skaber Kraft. 118:17Jeg skal ikke dø, men jeg skal leve, og jeg skal fortælle Herrens Gerninger. 118:18Herren tugtede mig vel, men gav mig ikke hen i Døden. 118:19Lader Retfærdigheds Porte op for mig, jeg vil gaa ind ad dem, jeg vil takke Herren. 118:20Denne er Herrens Port, de retfærdige skulle gaa ind ad den. 118:21Jeg vil takke dig; thi du bønhørte mig, og du blev mig til Frelse. 118:22Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, er bleven til en Hovedhjørnesten. 118:23Af Herren er dette sket, det er underligt for vore Øjne. 118:24Denne er Dagen, som Herren har beredt; lader os fryde og glæde os paa den! 118:25Kære Herre! frels dog; kære Herre! lad det dog lykkes. 118:26Velsignet være den, som kommer i Herrens Navn; vi velsigne eder fra Herrens Hus. 118:27Herren er Gud, og han lod lyse for os; binder Højtidsofferet med Reb, indtil det bringes til Alterets Horn. 118:28Du er min Gud, og jeg vil takke dig; min Gud, jeg vil ophøje dig. 118:29Priser Herren; thi han er god; thi hans Miskundhed varer evindelig.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.