Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 15

David spørger om, hvo der kan agtes for et ret Medlem af Guds Menighed, 1; og beskriver hvorledes en saadan bør være, 2-5.

15:1En Psalme af David. Herre, hvo skal være til Herberge i dit Paulun? hvo skal bo paa dit hellige Bjerg?
15:2Den, som vandrer i Oprigtighed og gør Retfærdighed og taler Sandhed i sit Hjerte; 15:3som ikke bagtaler med sin Tunge, ikke gør sin Næste ondt og ikke driver Spot med sin nærmeste; 15:4i hvis Øjne den ugudelige er foragtet, men som ærer dem, som frygte Herren; den, som har svoret sig til Skade og ikke vil forandre det; 15:5den, som ikke sætter sine Penge ud imod Aager og ikke tager Gave imod en uskyldig; hvo disse Ting gør, skal ikke rokkes evindelig.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.