Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 45

Psalmisten synger en dejlig Sang om den Salvede og berømmer hans Skønhed, Styrke, Majestæt og Gaver, 2-9; taler om hans Bruds herlige Oprindelse, Værdighed, Lydighed, Dejlighed og Hjemførelse, ligeledes om Guds Riges Udbredelse iblandt alle Folk, 10-18. Messiansk Profeti.

45:1Til Sangmesteren; til „Lillierne“; af Koras Børn; en Undervisning; en Sang om Kærlighed.
45:2Mit Hjerte udgyder en god Tale; jeg siger: Mine Idrætter gælde Kongen; min Tunge er en Hurtigskrivers Pen. 45:3Du er meget dejligere end Menneskens Børn, Ynde er udgydt paa dine Læber, derfor velsignede Gud dig evindelig. 45:4Bind dit Sværd ved din Side, du vældige! i din Majestæt og din Herlighed; 45:5og vær lykkelig i din Herlighed, far frem for Sandhed og Mildhed med Retfærdighed, og din højre Haand skal lære dig forfærdelige Ting. 45:6Dine Pile ere skærpede; Folkene skulle falde under dig, Kongens Fjenders Hjerte rammes. 45:7Gud! din Trone bliver evindelig og altid, dit Riges Spir er Rettens Spir. 45:8Du elsker Retfærdighed og hader Ugudelighed; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med Glædens Olie fremfor dine Medbrødre. 45:9Alle dine Klæder dufte af Myrra og Aloe og Kasia; du gaar ud af de Elfenbens Paladser fra dem, som have glædet dig.
45:10Kongedøtre ere iblandt dine Herligheder; Dronningen staar ved din højre Haand i Guld fra Ofir. 45:11Hør, Datter! og se til og bøj dit Øre og glem dit Folk og din Faders Hus! 45:12saa skal Kongen faa Lyst til din Skønhed; thi han er din Herre, og du skal tilbede ham. 45:13Og Tyrus’s Datter skal komme med Skænk og bede ydmygeligt for dit Ansigt: De rige iblandt Folket. 45:14Kongedatteren derinde er aldeles herlig, hendes Klæder ere af Gyldenstykke. 45:15Hun føres frem for Kongen i stukne Klæder; Jomfruerne, hendes Veninder, gaa efter hende, de føres ind til dig. 45:16De føres frem med Glæde og Fryd, de komme i Kongens Palads. 45:17Dine Sønner skulle være i dine Fædres Sted, dem skal du sætte til Fyrster paa den hele Jord. 45:18Jeg vil lade dit Navn ihukommes iblandt alle Slægter; derfor skulle Folkene love dig evindelig og altid.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.