Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 126

Guds Folk berømmer Gud for den herlige Udfrielse af Landflygtigheden, 1-3; det beder ydermere om Guds Frelse og trøster sig ved den, 4-6.

En Sang paa Trapperne.

126:1Der Herren hjemførte Zions Folk, som vendte tilbage, da vare vi som drømmende, 126:2da blev vor Mund fyldt med Latter og vor Tunge med Frydesang, da sagde man iblandt Hedningerne: Herren har gjort store Ting imod disse. 126:3Herren har gjort store Ting imod os; vi bleve glade.
126:4Hjemfør, Herre! vore fangne, lig Sydlandets Strømme. 126:5De, som saa med Graad, skulle høste med Frydesang. 126:6Den, som bærer Sæden, der saas, gaar sin Gang med Graad; men han skal komme med Frydesang, naar han hjembærer sine Neg.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.