Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 99

Guds Riges Majestæt og Herlighed beskrives, 1-4; og alle Mennesker formanes til at tjene, tilbede og ære ham efter de hellige Guds Mænds Eksempel, 5-9.

99:1Herren regerer, Folkene bæve; han sidder over Keruber, Jorden ryster. 99:2Herren er stor i Zion, og han er ophøjet over alle Folkene. 99:3De skulle prise dit Navn som stort og forfærdeligt — hellig er han! — 99:4Og Kongens Vælde elsker Ret; du har befæstet Retvished, du har gjort Ret og Retfærdighed i Jakob.
99:5Ophøjer Herren vor Gud og tilbeder for hans Fødders Fodskammel — hellig er han! — 99:6Mose og Aron iblandt hans Præster og Samuel iblandt dem, som paakaldte hans Navn, raabte til Herren, og han bønhørte dem. 99:7Han talte til dem i Skystøtten; de holdt hans Vidnesbyrd og den Skik, som han gav dem. 99:8Herre, vor Gud! du bønhørte dem, du var dem en Gud, som tilgav dem, men ogsaa en Hævner over deres Gerninger. 99:9Ophøjer Herren vor Gud og tilbeder for hans hellige Bjerg; thi hellig er Herren vor Gud.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.