Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 113

Alle Guds Tjenere opmuntres til at love Gud, 1-3; i Særdeleshed for hans Forsyns og vise Gerningers Skyld, 4-9.

Halleluja!

113:1Lover, I Herrens Tjenere, lover Herrens Navn! 113:2Lovet være Herrens Navn fra nu og indtil evig Tid! 113:3Fra Solens Opgang indtil dens Nedgang er Herrens Navn højlovet.
113:4Herren er høj over alle Hedninger, hans Herlighed er over Himlene. 113:5Hvo er som Herren vor Gud? han, som har sat sit Sæde højt; 113:6han, som stiger dybt ned for at se, i Himlene og paa Jorden; 113:7han, som oprejser den ringe af Støvet, som ophøjer en fattig af Skarnet 113:8for at sætte ham hos Fyrster, hos sit Folks Fyrster; 113:9han, som gør, at den ufrugtbare i Huset kommer til at bo som en glad Barnemoder. Halleluja.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.