Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 51

David beder Gud efter sit svare Fald om Naade og Syndernes Forladelse, 3-11; om Retfærdighed, Fred og Glæde og Fornyelse ved den Helligaand, 12-14; lover ny Lydighed og en ydmyg og oprigtig Bodfærdighed og beder for Guds Menighed, 15-21.

51:1Til Sangmesteren; en Psalme af David, 51:2der Profeten Nathan var kommen til ham, efter at han var gaaet ind til Bathseba.
51:3Gud! vær mig naadig efter din Miskundhed, udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed. 51:4To mig vel af min Misgerning og rens mig fra min Synd; 51:5thi mine Overtrædelser kender jeg, og min Synd er altid for mig. 51:6Imod dig, imod dig alene har jeg syndet og gjort det onde for dine Øjne, paa det du skal være retfærdig, naar du taler, være ren, naar du dømmer. 51:7Se, jeg er født i Skyld, og min Moder har undfanget mig i Synd. 51:8Se, til Sandhed i det inderste Hjerte har du Lyst; Visdommen i Hjertedybet lære du mig! 51:9Rens mig fra Synd med Isop, saa jeg bliver ren; to mig, saa jeg bliver hvidere end Sne. 51:10Lad mig høre Fryd og Glæde; lad de Ben fryde sig, som du har sønderstødt. 51:11Skjul dit Ansigt for mine Synder og udslet alle mine Misgerninger!
51:12Gud! skab mig et rent Hjerte og forny en stadig Aand inden i mig. 51:13Bortkast mig ikke fra dit Ansigt og tag ikke din Helligaand fra mig! 51:14Giv mig igen at glædes over din Frelse og ophold mig med en villig Aand!
51:15Saa vil jeg lære Overtrædere dine Veje, og Syndere skulle omvende sig til dig. 51:16Fri mig fra Blodskyld, Gud, min Frelses Gud! saa skal min Tunge synge med Fryd om din Retfærdighed. 51:17Herre! oplad mine Læber, saa skal min Mund kundgøre din Pris. 51:18Thi du har ikke Lyst til Slagtoffer, ellers vilde jeg give dig det; til Brændoffer har du ikke Behagelighed. 51:19Ofre for Gud er en sønderbrudt Aand; et sønderbrudt og sønderstødt Hjerte skal du, o Gud! ikke foragte. 51:20Gør vel imod Zion efter din Velbehagelighed, byg Jerusalems Mure, 51:21da vil du have Lyst til Retfærdigheds Ofre, Brændofre og Helofre; da skulle de ofre Øksne paa dit Alter.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.