Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 114

Guds Folk lover Gud, som havde udført det af Ægypten, 1-2; og berømmer hans Majestæts herlige Aabenbarelse, 3-8.

114:1Der Israel drog ud af Ægypten, Jakobs Hus fra et Folk, som havde et fremmed Maal, 114:2da blev Juda til hans Helligdom, Israel til hans Herredømme.
114:3Havet saa det og flyede; Jordanen vendte om og løb tilbage. 114:4Bjergene sprang som Vædre, Højene som unge Lam. 114:5Hvad skete dig, du Hav! at du flyede? du Jordan! at du vendte om og løb tilbage? 114:6I Bjerge! at I sprang som Vædre? I Høje! som unge Lam? 114:7Bæv, o Jord! for Herrens Ansigt, for Jakobs Guds Ansigt; 114:8han, som forvandler Klippen til en vandrig Sø, Flint til et Kildevæld!

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.