Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 26

David beder Gud om Ret imod sine Fjender, og at Gud i Naade vilde anse hans Oprigtighed, Uskyldighed og Gudfrygtighed, 1-8; beder, at Gud ikke vilde lade ham regnes lige med de ugudelige eller omkomme med dem, 9-11; lover at prise Herren, 12.

26:1Af David. Herre! skaf mig Ret, thi jeg har vandret i min Uskyldighed; og jeg forlader mig paa Herren, jeg skal ikke snuble. 26:2Prøv mig, Herre! og forsøg mig, lutre mine Nyrer og mit Hjerte; 26:3thi din Miskundhed er for mine Øjne, og jeg vandrer i din Sandhed. 26:4Jeg sidder ikke hos falske Folk og kommer ikke hos underfundige. 26:5Jeg hader de ondes Forsamling og sidder ikke hos de ugudelige. 26:6Jeg tor mine Hænder i Uskyldighed og holder mig omkring dit Alter, Herre! 26:7for at lade mig høre med Taksigelses Røst og for at fortælle alle dine underfulde Gerninger. 26:8Herre! jeg elsker dit Hus’s Bolig og din Æres Tabernakels Sted.
26:9Bortryk ikke min Sjæl med Syndere, eller mit Liv med blodgerrige Folk, 26:10i hvis Hænder der er Skændsel, og hvis højre Haand er fuld af Skænk. 26:11Men jeg vil vandre i min Uskyldighed; forløs mig og vær mig naadig!
26:12Min Fod staar paa det jævne; i Forsamlinger vil jeg love Herren.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.