Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 145

David berømmer den himmelske Konges store Majestæt, 1-3; saa og hans Gerninger, hans Magt, Miskundhed, Barmhjertighed og Retfærdighed, 4-12; hans Rige og Regering, og i Særdeleshed hans Trofasthed imod de ydmyge og imod dem, som paakalde ham, 13-21.

En Lovsang, af David.

145:1Jeg vil ophøje dig, min Gud, du som er Kongen! og love dit Navn evindelig og altid. 145:2Hver Dag vil jeg love dig og prise dit Navn evindelig og altid. 145:3Herren er stor og saare priselig, og hans Magt er uransagelig.
145:4En Slægt skal berømme for den anden dine Gerninger, og de skulle forkynde din Vælde. 145:5Jeg vil betænke din Majestæts herlige Ære og dine underfulde Gerninger. 145:6Og der skal tales om dine forfærdelige Gerningers Vælde, og jeg vil fortælle om din Magt. 145:7De skulle udbrede din store Godheds Ihukommelse og synge med Fryd om din Retfærdighed. 145:8Herren er naadig og barmhjertig, langmodig og af stor Miskundhed. 145:9Herren er god imod alle, og hans Barmhjertighed er over alle hans Gerninger. 145:10Dig, Herre! skulle alle dine Gerninger prise og dine hellige love dig. 145:11De skulle forkynde dit Riges Ære, tale om din Vælde, 145:12for at kundgøre for Menneskens Børn hans Vælde og hans Riges herlige Ære.
145:13Dit Rige er et Rige i al Evighed, og dit Herredømme varer fra Slægt til Slægt. 145:14Herren opholder alle dem, som falde, og oprejser alle de nedbøjede. 145:15Alles Øjne vogte paa dig, og du giver dem deres Spise i sin Tid. 145:16Du oplader din Haand og mætter alt det, som lever, med Velbehagelighed. 145:17Herren er retfærdig i alle sine Veje og miskundelig i alle sine Gerninger. 145:18Herren er nær hos alle, som kalde paa ham, hos alle, som kalde paa ham i Sandhed. 145:19Han gør efter deres Velbehagelighed, som ham frygte, og han hører deres Skrig og frelser dem. 145:20Herren bevarer alle dem, som elske ham, men han ødelægger alle de ugudelige. 145:21Min Mund skal udtale Herrens Lov, og alt Kød skal love hans hellige Navn evindelig og altid.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.