Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 150

Guds Børn skulle love Gud for hans Magt og herlige Gerninger, 1-2; med alle Haande Instrumenter, 3-5; alle Skabninger skulle love Gud, 6.

Halleluja!

150:1Lover Gud i hans Helligdom, lover ham i hans Vældes udstrakte Befæstning! 150:2Lover ham for hans vældige Gerninger, lover ham efter hans store Magt!
150:3Lover ham med Basuns Klang, lover ham med Psalter og Harpe! 150:4Lover ham med Tromme og Dans, lover ham med Strenge og Fløjte! 150:5Lover ham med lydende Cymbler, lover ham med klingende Cymbler!
150:6Alt det, som har Aande, love Herren! Halleluja!

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.