Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 40

David taler om Taalmodighed, Bøn og Frelse fra sine svare Lidelser, 2-5; om hvad der er det sande, Gud velbehagelige Offer, 6-11; beder for sig i sine Lidelser og imod sine ubodfærdige Fjender, 12-18.

40:1Til Sangmesteren; en Psalme af David.
40:2Jeg har biet taalmodigt efter Herren, og han bøjede sig til mig og hørte mit Raab. 40:3Og han drog mig op af en brusende Grav, af det skidne Dynd; og han satte mine Fødder paa en Klippe, han befæstede mine Skridt. 40:4Og han lagde en ny Sang i min Mund, en Lovsang til vor Gud; mange skulle se og frygte og forlade sig paa Herren. 40:5Salig den Mand, som sætter sin Tillid til Herren og ikke vender sig til de hovmodige og til dem, som bøje sig til Løgn.
40:6Herre, min Gud! du har gjort dine underfulde Ting og dine Tanker mangfoldige imod os; ingen kan opregne dem for dig, ellers skulde jeg kundgøre og udsige dem; de ere flere, end man kan tælle dem. 40:7Du har ikke Lyst til Slagtoffer og Madoffer; du har aabnet mig Ørene; du har ikke begæret Brændoffer eller Syndoffer. 40:8Da sagde jeg: Se, jeg er kommen; i Bogens Rulle er det foreskrevet mig. 40:9Jeg har Lyst til at gøre din Villie, min Gud! og din Lov er midt i mit Inderste. 40:10Jeg har bebudet Retfærdighed i en stor Forsamling; se, jeg vil ikke lukke mine Læber; Herre! du ved det. 40:11Jeg har ikke skjult din Retfærdighed inden i mit Hjerte, jeg har talt om din Trofasthed og din Frelse; jeg har ikke dulgt din Miskundhed og din Sandhed for en stor Forsamling.
40:12Du, Herre! vil ikke holde din Barmhjertighed tilbage fra mig; din Miskundhed og din Sandhed ville altid bevare mig. 40:13Thi Ulykker have omspændt mig, saa der er intet Tal derpaa, mine Misgerninger have grebet mig, og jeg kan ikke se; de ere flere end Haarene paa mit Hoved, og mit Hjerte har forladt mig. 40:14Herre! lad det behage dig at udfri mig; Herre! skynd dig at hjælpe mig. 40:15Lad dem til Hobe blues og blive til Skamme, som søge efter mit Liv for at tage det bort; lad dem vige tilbage og forhaanes, som ville mig ondt. 40:16Lad dem forfærdes over deres egen Skændsel, dem, som sige om mig: Ha, ha! 40:17Lad dem frydes og glædes i dig, alle som søge dig; lad dem altid sige: Herren være storlig lovet! dem, som elske din Frelse. 40:18Men jeg er elendig og fattig; Herren vil tænke paa mig; du er min Hjælp og den, som udfrier mig; min Gud! tøv ikke.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.