Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 149

Psalmisten opmuntrer Guds Folk til at love Gud med Glæde, 1-3; for hans Godhed imod sit Folk og for Sejr over Fjenderne, 4-9.

Halleluja!

149:1Synger Herren en ny Sang, hans Lovsang i de helliges Menighed! 149:2Israel glæde sig over sin Skaber, Zions Børn fryde sig over deres Konge! 149:3De skulle love hans Navn med Dans, de skulle lovsynge ham til Tromme og Harpe.
149:4Thi Herren har Behagelighed til sit Folk, han pryder de sagtmodige med Frelse. 149:5De hellige skulle glæde sig i Herlighed, de skulle synge med Fryd paa deres Leje. 149:6De skulle ophøje Gud med deres Strube, og der skal være et tveægget Sværd i deres Haand 149:7for at øve Hævn paa Hedningerne og Straf paa Folkeslægterne; 149:8for at binde deres Konger med Lænker og deres Hædersmænd med Jernbolte; 149:9for at fuldbyrde paa dem den Dom, som staar skreven! Det er Æren for alle hans hellige. Halleluja!

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.