Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 5

David beder Gud inderligt om Bønhørelse, 2-4; trøster sig ved Guds Retfærdighed og Godhed imod ham, 5-8; beder for sig og for alle troende imod Fjendernes Ondskab, 9-13.

5:1Til Sangmesteren; paa Nekiloth; en Psalme af David.
5:2Herre! vend dine Øren til mine Ord, agt paa min Tanke! 5:3Giv Agt paa mit Raabs Røst, min Konge og min Gud! thi til dig beder jeg. 5:4Herre! om Morgenen høre du min Røst! jeg vil fremstille mig om Morgenen for dig og vente.
5:5Thi du er ikke en Gud, som har Lyst til Ugudelighed; den onde skal ikke bo hos dig. 5:6Daarer skulle ikke bestaa for dine Øjne! du hader alle dem, som gøre Uret. 5:7Du lader dem, som tale Løgn, gaa til Grunde: Herren har Vederstyggelighed til en blodgerrig og falsk Mand. 5:8Men jeg vil komme til dit Hus ved din store Miskundhed; jeg vil tilbede imod dit hellige Tempel i din Frygt.
5:9Herre! led mig i din Retfærdighed for mine Fjenders Skyld; jævn din Vej for mit Ansigt! 5:10Thi i deres Mund er intet bestandigt; deres Indre er Ondskab; deres Strube er en aaben Grav, de smigre med deres Tunge. 5:11Gud! døm dem skyldige, at de falde formedelst deres Anslag; nedstød dem for deres mange Overtrædelsers Skyld, thi de ere genstridige imod dig. 5:12Men alle, som forlade sig paa dig, skulle glæde sig, de skulle fryde sig evindelig, og du skal skjule over dem; og de, som elske dit Navn, skulle fryde sig i dig. 5:13Thi du, Herre! velsigner en retfærdig, du dækker ham med Naade som med et Skjold.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.