Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 125

Psalmisten beskriver deres Tryghed og Lyksalighed, som forlade sig paa Herren, 1-3; og ønsker, at det maatte gaa de gode vel, men de onde ilde, 4-5.

En Sang paa Trapperne.

125:1De, som forlade sig paa Herren, de ere som Zions Bjerg, der ikke rokkes, men bliver evindelig. 125:2Der er Bjerge trindt omkring Jerusalem, og Herren er trindt omkring sit Folk fra nu og indtil evig Tid. 125:3Thi Ugudelighedens Spir skal ikke hvile over de retfærdiges Lod, paa det de retfærdige ikke skulle udrække deres Hænder til Uretfærdighed.
125:4Gør vel, Herre! imod de gode og imod dem, der ere oprigtige i deres Hjerter. 125:5Men dem, som bøje ind paa deres Krogveje, skal Herren lade fare bort med dem, som øve Uret. Fred være over Israel!

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.