Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 131

David beskriver sin Ydmyghed, 1-2; og formaner Folket til at forlade sig paa Gud, 3.

En Sang paa Trapperne; af David.

131:1Herre! mit Hjerte er ikke hovmodigt, og mine Øjne ere ikke stolte, og jeg vandrer ikke i store Ting eller i dem, som ere mig for underlige. 131:2Har jeg ikke tysset og beroliget min Sjæl; som et afvant Barn hos sin Moder, ja, som det afvante Barn er min Sjæl inden i mig.
131:3Israel! haab paa Herren, fra nu og indtil evig Tid!

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.