Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 20

David lærer Folket at gøre Bøn for ham, naar han drog ud i Krig imod sine Fjender, 2-6; Folket glæder sig i Troen paa Bønhørelse og Frelse ved den Salvede, 7-10.

20:1Til Sangmesteren; en Psalme af David.
20:2Herren bønhøre dig paa Nødens Dag! Jakobs Guds Navn ophøje dig! 20:3Han sende dig Hjælp fra Helligdommen og understøtte dig fra Zion! 20:4Han ihukomme alle dine Madofre, og dit Brændoffer finde han fedt! Sela! 20:5Han give dig efter dit Hjerte og opfylde alle dine Anslag! 20:6Saa ville vi synge om din Frelse og i vor Guds Navn oprejse Banner; Herren opfylde alle dine Begæringer!
20:7Nu ved jeg, at Herren frelser sin Salvede, han vil bønhøre ham fra sin hellige Himmel; ved hans frelsende højre Haands vældige Gerninger. 20:8Disse forlade sig paa Vogne og disse paa Heste; men vi ville prise Herren vor Guds Navn. 20:9De have maattet bøje sig og ere faldne; men vi staa og holde os oprejste. 20:10Frels, Herre! Kongen bønhøre os den Dag, vi raabe!

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.