Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 47

Alle Folk opmuntres til at tro paa Herren og at glæde sig i ham, 2-5; hvis Majestæt beskrives tillige med Hedningernes Omvendelse, 6-10.

47:1Til Sangmesteren; af Koras Børn; en Psalme.
47:2Alle Folkeslag! klapper i Haand, jubler for Gud med frydefuld Røst. 47:3Thi Herren, den Højeste, er forfærdelig, en stor Konge over al Jorden. 47:4Han tvinger Folkene under os, ja, Folkefærd under vore Fødder. 47:5Han udvælger til os vor Arv, Jakobs Herlighed, hvem han elsker. Sela.
47:6Gud for op med Frydeklang, Herren med Basunes Lyd. 47:7Synger for Gud, synger; synger for vor Konge, synger Psalmer! 47:8Thi Gud er al Jordens Konge; synger en lærerig Sang! 47:9Gud regerer over Hedningerne, Gud sidder paa sin hellige Trone. 47:10Folkenes Fyrster samles til Abrahams Guds Folk; thi Jordens Skjolde høre Gud til, han er saare ophøjet.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.