Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 98

De troende blive opmuntrede til at synge Herren en ny Sang for hans naaderige Hjælp, 1-3; dem siges, paa hvad Maade de skulle love ham, 4-6; og hvorledes alle Skabninger skulle glæde sig over hans Tilkommelse, 7-9.

En Psalme.

98:1Synger Herren en ny Sang; thi han har gjort underfulde Ting; hans højre Haand og hans hellige Arm frelste ham. 98:2Herren har kundgjort sin Frelse; han har aabenbaret sin Retfærdighed for Hedningernes Øjne. 98:3Han kom sin Miskundhed og sin Sandhed i Hu imod Israels Hus; alle Verdens Ender have set vor Guds Frelse.
98:4Raaber med Glæde for Herren, al Jorden! raaber og synger med Fryd og lovsynger! 98:5Lovsynger Herren med Harpe, med Harpe og Sanges Lyd, 98:6med Basuner og Lyden af Trompeter; raaber med Glæde for Herren, den Konges Ansigt!
98:7Havet bruse og dets Fylde, Jorderige og dets Beboere! 98:8Floderne klappe med Haand; Bjergene synge med Fryd til Hobe 98:9for Herrens Ansigt; thi han kommer for at dømme Jorden; han skal dømme Jorderige med Retfærdighed og Folkene med Retvished.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.