Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 129

Guds Folks Trængsler beskrives, 1-3; og Herrens Hjælp, som fremdeles skal beskæmme dets Fjender, 4-8.

En Sang paa Trapperne.

129:1De trængte mig haardt fra min Ungdom af — saa sige Israel! — 129:2de trængte mig haardt fra min Ungdom af; dog kunde de ikke overvælde mig. 129:3Plovmændene pløjede paa min Ryg, de droge deres Furer lange.
129:4Herren er retfærdig, han overhuggede de ugudeliges Reb. 129:5De skulle beskæmmes og vige tilbage, alle de, som hade Zion. 129:6De skulle blive som Græs paa Tagene, som tørres, førend nogen oprykker det; 129:7af hvilket Høstmanden ikke fylder sin Haand, ej heller den, som binder Neg, sin Arm. 129:8Og de, som gaa forbi, sige ikke: Herrens Velsignelse være over eder! Vi velsigne eder i Herrens Navn.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.