Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 28

David beder om Bønhørelse, at han ikke maa blive agtet lige med de ugudelige, men at disse maatte straffes, 1-5; lover Herren for Bønhørelse, 6-8; beder for Guds Folk, 9.

28:1Af David. Herre! til dig vil jeg raabe; min Klippe! vær ikke tavs imod mig, at du ikke holder dig stille imod mig, og jeg bliver lig dem, som fare ned i Graven. 28:2Hør mine ydmyge Begæringers Røst, naar jeg raaber til dig, naar jeg opløfter mine Hænder til dit hellige Kor. 28:3Bortriv mig ikke med de ugudelige og med dem, som gøre Uret, dem, som tale Fred med deres Næste, enddog der er ondt i deres Hjerte. 28:4Giv dem efter deres Gerning og efter deres Idrætters Ondskab; giv dem efter deres Hænders Gerning, betal dem, hvad de have fortjent. 28:5Thi de agte ikke paa Herrens Værk, ej heller paa hans Hænders Gerning; han skal nedbryde dem og ikke bygge dem op.
28:6Lovet være Herren; thi han har hørt mine ydmyge Begæringers Røst. 28:7Herren er min Styrke og mit Skjold, mit Hjerte har forladt sig paa ham, og jeg er bleven hjulpen; og mit Hjerte fryder sig, og jeg vil takke ham med min Sang. 28:8Herren er deres Styrke, og han er sin Salvedes Værn til Frelse.
28:9Frels dit Folk og velsign din Arv og fød dem og ophøj dem indtil evig Tid.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.