Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 29

David opmuntrer til at give Herren Ære ved at høre hans Røst, 1-2; beskriver Guds Ords Kraft, 3-11.

En Psalme af David.

29:1Giver Herren, I Guds Børn! giver Herren Ære og Styrke. 29:2Giver Herren hans Navns Ære, tilbeder for Herren i hellig Prydelse.
29:3Herrens Røst er over Vandene; Ærens Gud tordner; Herren er over de store Vande. 29:4Herrens Røst er med Kraft; Herrens Røst er med Herlighed. 29:5Herrens Røst sønderbryder Cedre, og Herren har sønderbrudt Libanons Cedre. 29:6Og han gør, at de springe som en Kalv, Libanon og Sirjon som en ung Enhjørning. 29:7Herrens Røst slaar ned med Ildsluer. 29:8Herrens Røst gør, at Ørken bæver; Herren gør, at Kades’s Ørk bæver. 29:9Herrens Røst bringer Hinder til at føde og blotter Skovene; men i hans Tempel siger enhver: „Ære!“ 29:10Herren har siddet ved Syndfloden, og Herren sidder, en Konge evindelig. 29:11Herren skal give sit Folk Kraft; Herren skal velsigne sit Folk i Freden.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.