Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 101

David taler om, hvorledes han vilde forholde sig i sit Hus og sin Regering, 1-3; og om hvilke Tjenere han vilde vælge, og om, hvorledes han vilde fjerne de ugudelige baade fra sit Hus og sit Land, 4-8.

Af David; en Psalme.

101:1Om Miskundhed og Ret vil jeg synge, for dig, Herre! vil jeg spille. 101:2Jeg vil agte paa Fuldkommenhedens Vej; naar vil du dog komme til mig? jeg vil vandre i mit Hjertes Retsind inden mit Hus. 101:3Jeg vil ikke sætte mig en Niddingsdaad for Øje; jeg hader det, Overtrædere begaa, det skal ikke hænge ved mig.
101:4Et forvendt Hjerte skal vige fra mig, jeg vil ikke vide af den onde. 101:5Den, som bagtaler sin Næste i Løndom, ham vil jeg udslette; den, som ser højt med Øjnene og har et stolt Hjerte, ham vil jeg ikke fordrage. 101:6Mine Øjne se efter de trofaste i Landet, for at de skulle bo hos mig; den, som vandrer paa Fuldkommenhedens Vej, han skal tjene mig. 101:7Den, som gør Svig, skal ikke blive inden i mit Hus; den, som taler Løgn, skal ikke bestaa for mine Øjne. 101:8Aarle vil jeg udslette alle ugudelige i Landet for at skille Herrens Stad af med alle dem, som gøre Uret.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.