Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 136

Guds Folk opmuntres til at prise Gud, 1-3; og det for hans store og underfulde Gerninger saavel i Naturen, som imod sit Folk Israel, ja, imod alle Skabninger, 4-26.

136:1Priser Herren; thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig. 136:2Priser Gudernes Gud; thi hans Miskundhed varer evindelig. 136:3Priser Herrernes Herre; thi hans Miskundhed varer evindelig;
136:4ham, som ene gør store, underfulde Ting; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:5ham, som gjorde Himlene med Forstand; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:6ham, som udbredte Jorden paa Vandene; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:7ham, som gjorde de store Lys; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:8Solen til at regere om Dagen; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:9Maanen og Stjernerne til at regere om Natten; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:10ham, som slog Ægypterne i deres førstefødte; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:11og førte Israel ud af deres Midte; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:12med en stærk Haand og en udrakt Arm; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:13ham, som kløvede det røde Hav igennem; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:14og lod Israel gaa midt igennem det; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:15og udstødte Farao og hans Hær i det røde Hav; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:16ham, som førte sit Folk igennem Ørken; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:17ham, som slog store Konger; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:18og fældede mægtige Konger; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:19Amoriternes Konge Sihon; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:20og Basans Konge Og; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:21og gav deres Land til Arv; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:22til Arv for sin Tjener Israel, thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:23ham, som kom os i Hu i vor Fornedrelse; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:24og udrev os fra vore Fjender; thi hans Miskundhed varer evindelig; 136:25ham, som giver alt Kød Føde; thi hans Miskundhed varer evindelig! 136:26Priser Himlenes Gud; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.