Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 67

Guds Menighed beder om, at alle Folk maatte lære at kende Herren og Frelsen, 2-3; saa skulle de alle takke Gud for den store Naade, som da rigeligt skal meddeles dem, 4-8.

67:1Til Sangmesteren; med Strengeleg; en Psalme, en Sang.
67:2Gud være os naadig og velsigne os; han lade sit Ansigt lyse for os (Sela), 67:3at man maa kende din Vej paa Jorden, din Frelse iblandt alle Hedninger!
67:4Dig skulle Folkestammerne prise, o Gud! dig skulle Folkestammerne prise alle tilsammen. 67:5Folkeslag skulle glæde sig og synge med Fryd; thi du dømmer Folkestammer med Ret, og Folkeslag paa Jorden dem fører du. Sela. 67:6Dig skulle Folkestammerne prise, o Gud! dig skulle Folkestammerne prise alle tilsammen. 67:7Landet har givet sin Grøde; Gud, vor Gud, vil velsigne os. 67:8Gud vil velsigne os, og alle Jordens Grænser skulle frygte ham.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.