Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 93

Psalmisten taler om Guds Riges Magt og Varighed, 1-2; og at det skal bestaa imod alle Fjendernes Anløb, under dets evige Konge, 3-5.

93:1Herren regerer, han har iført sig Højhed; Herren, han har iført sig, han har ombundet sig med Styrke; ja, Jorderige er befæstet, det skal ikke rokkes. 93:2Fra fordums Tid staar din Trone fast, du er fra Evighed.
93:3Herre! Strømme opløftede, Strømme opløftede deres Røst, Strømme opløftede deres Drøn. 93:4Fremfor Røsten af de mange, de mægtige Vande, fremfor Havets Brændinger er Herren mægtig i det Høje. 93:5Dine Vidnesbyrd ere saare trofaste, Hellighed sømmer sig for dit Hus, Herre! saa længe Dagene vare.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.