Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 137

Psalmisten minder om den babyloniske Landflygtighed, i hvilken Jøderne maatte sukke, 1-4; han tænker paa Jerusalem og længes efter den, 5-6; men ønsker Guds Hævn over Edom og Babel, som vare Guds Folks bitre Fjender, 7-9.

137:1Ved Babylons Floder, der sad vi, og vi græd, naar vi kom Zion i Hu. 137:2Paa Vidierne i Landet havde vi hængt vore Harper. 137:3Thi der begærede de, som holdt os fangne, at vi skulde synge; og de, som plagede os, begærede, at vi skulde være glade: „Synger for os af Zions Sange!“ 137:4Hvorledes skulde vi synge Herrens Sang i et fremmed Land?
137:5Dersom jeg glemmer dig, Jerusalem, da glemme mig min højre Haand! 137:6Min Tunge hænge ved min Gane, hvis jeg ikke kommer dig i Hu, hvis jeg ikke ophøjer Jerusalem over min højeste Glæde.
137:7Herre! kom Edoms Børn i Hu efter, hvad de gjorde paa Jerusalems Dag, da de sagde: „Gører bart, gører bart indtil Grundvolden i den.“ 137:8Babels Datter, du ødelagte! lyksalig den, som betaler dig din Løn for, hvad du lønnede os med. 137:9Lyksalig den, som griber og knuser dine spæde Børn imod Klippen.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.