Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 76

Asaf priser Guds Velgerning, som havde bevist sig saa herligt i at kue hans Fjender, og han takker ham derfor, 2-11; han formaner alle Guds Børn til at tjene og ære den mægtige Gud, 12-13.

76:1Til Sangmesteren; med Strengeleg; en Psalme af Asaf, en Sang.
76:2Gud er kendt i Juda, hans Navn er stort i Israel, 76:3og hans Paulun var i Salem, og hans Bolig i Zion. 76:4Der sønderbrød han Buens Lyn, Skjold og Sværd og Krig. Sela. 76:5Du straaler i Glans og Herlighed fra de paa Bytte rige Bjerge. 76:6De stolte af Hjerte blive plyndrede, de slumre deres Søvn; og ingen af Stridsmændene fandt Magt i deres Hænder. 76:7For din Trusel, Jakobs Gud! er baade Hest og Vogn falden i den dybe Søvn. 76:8Du, ja, du er forfærdelig, og hvo kan bestaa for dit Ansigt, saa snart som du bliver vred? 76:9Du lod høre Dom fra Himmelen; Jorden frygtede og blev stille, 76:10da Gud gjorde sig rede til Dom, til at frelse alle de sagtmodige paa Jorden. Sela. 76:11Thi et Menneskes Vrede bereder dig Pris; hvad der bliver tilovers af Vreden, omgjorde du dig med.
76:12Gører Løfte og betaler Herren, eders Gud det; alle I, som ere omkring ham, skulle bringe ham, den forfærdelige, Gave. 76:13Han borttager Fyrsternes Mod, han er forfærdelig for Kongerne paa Jorden.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.