Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 24

David taler om Herrens Rige og Herredømme over alle Ting, 1-2; beskriver de rette Borgere i hans Rige, 3-6; og skildrer Herrens Indtog i Helligdommen, 7-10.

24:1En Psalme af David. Herrens er Jorden og dens Fylde, Jorderige og de, der bo derpaa. 24:2Thi han grundfæstede den paa Havene og gjorde den fast over Strømmene.
24:3Hvo skal gaa op paa Herrens Bjerg? hvo skal staa paa hans hellige Sted? 24:4Den, som har uskyldige Hænder og er ren af Hjertet; den, som ikke har sat sin Hu til Løgn og ej svoret svigeligt. 24:5Han skal annamme Velsignelse fra Herren og Retfærdighed fra sin Frelses Gud. 24:6Dette er den Slægt, som spørger efter ham, de, som søge dit Ansigt, Jakobs Børn. Sela.
24:7I Porte, opløfter eders Hoveder, ja, opløfter eder, I evige Døre, at Ærens Konge kan drage ind! 24:8Hvo er denne Ærens Konge? Herren, stærk og mægtig, Herren, mægtig i Strid. 24:9I Porte, opløfter eders Hoveder, ja opløfter eder, I evige Døre, at Ærens Konge kan drage ind! 24:10Hvo er han, den Ærens Konge? Herren Zebaoth, han er Ærens Konge. Sela.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.