Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 52

David klager over Doegs Hovmod og Ondskab, 3-6; forkynder ham Guds Straf og hans Undergang, 7-9; forventer, at Gud skal opholde ham selv og alle gudfrygtige, 10-11.

52:1Til Sangmesteren; en Undervisning af David, 52:2der Edomiteren Doeg kom med Underretning til Saul og sagde til ham: David er kommen i Akimeleks Hus.
52:3Hvorfor roser du dig af Ondskab, du vældige? Guds Miskundhed varer den ganske Dag. 52:4Paa idel Skade arbejder din Tunge, som en skærpet Ragekniv, du, som øver Svig! 52:5Du elsker ondt mere end godt, Løgn fremfor at tale Retfærdighed. Sela. 52:6Du elsker alle fordærvelige Ord, du svigefulde Tunge!
52:7Men Gud skal og nedbryde dig for evig Tid; han skal borttage dig og udrydde dig af Teltet, ja, oprykke dig med Rode af de levendes Land. Sela. 52:8Og de retfærdige skulle se det og frygte og spotte over ham og sige: 52:9Se der den Mand, som ikke holdt Gud for sin Styrke, men forlod sig paa sin megen Rigdom, blev stærk ved sin Ondskab!
52:10Men jeg er som et grønt Olietræ i Guds Hus; jeg forlader mig paa Guds Miskundhed evindelig og altid. 52:11Jeg vil takke dig evindelig, thi du gjorde det; og jeg vil bie efter dit Navn — thi det er godt — i Paasyn af dine hellige.

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.