Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 117

Hedningerne skulle love Herren, 1; for hans Miskundhed og Sandhed, 2.

117:1Lover Herren, alle Hedninger! priser ham, alle Folkestammer.
117:2Thi hans Miskundhed har været mægtig over os, og Herrens Sandhed er evindelig. Halleluja!

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.