Den Frie Bibel

Psalme-Bog, salme 148

Psalmisten opfordrer alle Skabninger til at love Gud, først Englene, 1-2; dernæst Sol, Maane og Stjerner, 3-6; Ild, Hagel, Bjerge og Træer, Dyr og Fugle, 7-10; Menneskene, 11-12; og det for hans Herlighed, Magt og Gerninger imod sit Folk, 13-14.

Halleluja!

148:1Lover Herren fra Himlene, lover ham i det høje! 148:2Lover ham, alle hans Engle! lover ham, alle hans Hærskarer!
148:3Lover ham, Sol og Maane! lover ham, alle Lysets Stjerner! 148:4Lover ham, Himlenes Himle! og I Vande, som ere over Himlene! 148:5De skulle love Herrens Navn; thi han bød, og de bleve skabte. 148:6Og han har stillet dem hen for bestandig, evindelig; han satte dem en Lov, og den skal ikke overskrides.
148:7Lover Herren fra Jorden, I Søuhyrer og alle Dyb! 148:8Ild og Hagel, Sne og Røg og Stormvejr, som udretter hans Ord! 148:9I Bjerge og alle Høje, Frugttræer og alle Cedre! 148:10I vilde Dyr og alt Kvæg, Kryb og vingede Fugle!
148:11I Konger paa Jorden og alle Folk, Fyrster og alle Dommere paa Jorden! 148:12Unge Karle og Jomfruer tillige, de gamle med de unge!
148:13De skulle love Herrens Navn; thi hans Navn alene er ophøjet, hans Majestæt er over Jorden og Himmelen. 148:14Og han har ophøjet et Horn for sit Folk, han, der er en Lovsang for alle sine hellige, for Israels Børn, det Folk, der er ham nær. Halleluja!

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.