Den Frie Bibel

Salme 1

David beskriver de gudfrygtiges forhold og lyksalighed

1:1Salig det menneske som ikke vandrer efter ugudeliges råd
og ikke går ind på synderes vej eller sidder i spotteres forsamling,
1:2men som tværtimod har behag i HERRENS lov,°
og som grunder på hans lov dag og nat.
1:3Han skal være som et træ
der er plantet ved vandløb;
det bærer sin frugt til rette tid,
og dets blade visner ikke;
alt hvad han gør, skal han lykkes med.

Derpå beskrives de ugudeliges undergang

1:4Sådan er de ugudelige ikke;
de ligner derimod avner,
som vinden blæser bort.
1:5Derfor vil de ugudelige ikke bestå i dommen;
ej heller syndere i de retfærdiges menighed.

Mennesket må vælge mellem to veje

1:6For HERREN anerkender de retfærdiges vej;
men de ugudeliges vej skal forgå.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Eksegetisk layout: Mikkel Kølkær
Dato for denne version: 08.10.2022