Den Frie Bibel

Salme 33

Opfordring til lovsang

33:1Bryd ud i jubel, I retfærdige i Herren!
For de retskafne er det passende med lovsang.
33:2Pris HERREN med citer,
spil for ham på tistrenget harpe.
33:3Syng ham en ny sang,
spil lifligt på strengene til jubelråb.

Lovprisning af HERRENS ords skabende og frelsende magt

33:4For HERRENS ord er retskaffent,
og al hans gerning er trofast.
33:5Han elsker retfærdighed og ret,
HERRENS nåde opfylder jorden.
33:6Ved HERRENS ord blev himlen skabt,
og ved hans munds ånde hele dens hær.
33:7Han samler havets vand som en vold,
han lægger urdybene i forrådskamre.
33:8Hele jorden skal frygte HERREN,
alle verdens indbyggere skal skælve for ham!
33:9For han talte, og det skete,
han befalede, og det stod der.

Lovprisning af HERRENS råd

33:10HERREN gjorde folkenes råd til intet,
han hindrede folkeslagenes tanker.
33:11HERRENS råd består til evig tid,
hans hjertes tanker i generation efter generation.
33:12Saligt er det folk, hvis Gud HERREN er,
folket som han udvalgte sig til ejendom.

Lovprisning af HERRENS alvidenhed

33:13Fra himlen skuede HERREN ned,
han betragtede alle menneskenes børn.
33:14Fra stedet, hvor han troner, så han
til alle jordens beboere.
33:15Han er den som alene danner deres hjerte,
som giver agt på alle deres gerninger.

Lovprisning af HERRENS omsorgsfulde magt

33:16Ingen konge frelses ved en stor hær,
en helt reddes ikke ved stor kraft.
33:17Hesten er et falsk håb som hjælper,
ja, ved sin store styrke kan den ikke redde.
33:18Se, HERRENS øje er vendt til dem som frygter ham,
til dem som tålmodigt venter på hans nåde,
33:19for at fri deres sjæl fra død
og holde dem i live under hungersnøden.

Afsluttende bekendelse til HERREN som skaber og frelser

33:20Vor sjæl ventede på HERREN,
han er vor hjælp og vort skjold.
33:21Ja, over ham skal vort hjerte glæde sig,
for vi har stolet på hans hellige navn.
33:22Lad din nåde, HERRE, være over os,
sådan som vi har ventet på dig!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016