Den Frie Bibel

Salme 33

Opfordring til lovsang

33:1Bryd ud i jubel, I retfærdige i Herren![1]Kan evt. også oversættes: »Bryd ud i jubel for , I retfærdige«
For de retskafne er det passende med lovsang.
33:2Pris med citer,
spil for ham på tistrenget harpe.
33:3Syng ham en ny sang,
spil lifligt på strengene til jubelråb.

Lovprisning af ords skabende og frelsende magt

33:4For ord er retskaffent,
og al hans gerning er trofast.
33:5Han elsker retfærdighed og ret,
nåde opfylder jorden.
33:6Ved ord blev himlen[a]šāmayim (»himmel«) er egentlig flertalsord, og det kan overvejes om det her burde oversættes ved flertal (og i så fald også »deres hær« i næste linje) skabt,
og ved hans munds ånde hele dens hær.
33:7Han samler havets vand som en vold,[b]Ofte retter man vokaliseringen af kannēd (»som en vold«) til kannōd = kannō ʔd: »som (i) en lædersæk«. Som teksten står, kan den ses som henvisning til 2 Mos 15,8
han lægger urdybene i forrådskamre.
33:8Hele jorden skal frygte ,
alle verdens indbyggere skal skælve for ham!
33:9For han talte, og det skete,
han befalede, og det stod der.

Lovprisning af råd

33:10 gjorde folkenes[2]Kan også oversættes »hedningernes« råd til intet,
han hindrede folkeslagenes tanker.
33:11 råd består til evig tid,
hans hjertes tanker i generation efter generation.
33:12Saligt er det folk, hvis Gud er,
folket som han udvalgte sig til ejendom.

Lovprisning af alvidenhed

33:13Fra himlen skuede ned,
han betragtede alle menneskenes børn.
33:14Fra stedet, hvor han troner,[3]Kan også oversættes: »hvor han bor« så han
til alle jordens beboere.
33:15Han er den som alene[c]Meningen med ordet yaḥad (»alene«)er usikker. Oftest betyder det »sammen«, men det giver næppe mening her. Det kan evt. betyde »alle«, men det taler sætningsbygningen imod. En mulighed er at forstå det som »individuelt«; det kræver dog en anden vokalisering (yāḥid) danner deres hjerte,
som giver agt på alle deres gerninger.

Lovprisning af omsorgsfulde magt

33:16Ingen konge frelses ved en stor hær,
en helt reddes ikke ved stor kraft.
33:17Hesten er et falsk håb som hjælper,[4]Der er tænkt på krig
ja, ved sin store styrke kan den ikke redde.
33:18Se, øje er vendt til dem som frygter ham,
til dem som tålmodigt venter på hans nåde,
33:19for at fri deres sjæl fra død
og holde dem i live under hungersnøden.

Afsluttende bekendelse til som skaber og frelser

33:20Vor sjæl ventede på ,
han er vor hjælp og vort skjold.
33:21Ja, over ham skal vort hjerte glæde sig,
for vi har stolet på hans hellige navn.
33:22Lad din nåde, , være over os,
sådan som vi har ventet på dig!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016