Den Frie Bibel

Salme 118

Tak HERREN, for han er god

118:1Tak HERREN, for han er god,
ja, hans nåde° varer til evig tid.
118:2Israel skal sige:
»Ja, hans nåde varer til evig tid.«
118:3Arons hus skal sige:
»Ja, hans nåde varer til evig tid.«
118:4De som frygter HERREN, skal sige: »Ja, hans nåde varer til evig tid.«

Personlig takkesalme

118:5Fra trængslen råbte jeg til HERREN,
HERREN svarede mig ved at føre mig ud i åbent land.
118:6HERREN er for mig, jeg vil ikke frygte,
hvad kan et menneske gøre mig?
118:7HERREN er for mig som min hjælper,
og jeg skal se med fryd på dem som hader mig.
118:8Det er bedre at søge tilflugt hos HERREN
end at stole på mennesket.
118:9Det er bedre at søge tilflugt hos HERREN
end at stole på fyrster.
118:10Alle folk omringede mig,
i HERRENS navn slog jeg dem ned.
118:11De omringede mig, ja, de omringede mig,
i HERRENS navn værgede jeg mig imod dem.
118:12De omringede mig som bier, de døde hen som ild i tjørnekrat,
i HERRENS navn værgede jeg mig imod dem.
118:13Du stødte hårdt til mig for at jeg skulle falde,
men HERREN hjalp mig.
118:14HERREN er min styrke og min lovsang,
og han blev mig til frelse.
118:15Der er råb af jubel og frelse
i de retfærdiges telte:
»HERRENS højre hånd handler med kraft,
118:16HERRENS højre hånd ophøjer,
HERRENS højre hånd handler med kraft.«
118:17Jeg skal ikke dø, men jeg skal leve,
og jeg skal fortælle om HERRENS gerninger.
118:18HERREN tugtede mig hårdt,
men overgav mig ikke til døden.

Ved templets port

118:19Åben retfærdigheds porte for mig,
jeg vil gå ind ad dem, jeg vil takke HERREN!
118:20Denne er porten til HERREN,
retfærdige kan gå ind ad den.
118:21Jeg vil takke dig, for du svarede mig,
og du blev mig til frelse.

I templet

118:22Den sten bygmestrene forkastede,
er blevet hovedhjørnesten.
118:23Fra HERREN er dette sket,
det er underfuldt for vore øjne.
118:24Denne er dagen som HERREN har skabt,
lad os juble og glæde os på den!
118:25Oh, HERRE, frels dog!
Oh, HERRE, lad det dog lykkes!
118:26Velsignet være han som kommer, i HERRENS navn!
Vi velsigner jer fra HERRENS hus.
118:27HERREN er Gud, og han lod det lysne for os.
Bind festofferet med reb
op til alterets horn.
118:28Du er min Gud, og jeg vil takke dig,
min Gud, jeg vil ophøje dig.
118:29Tak HERREN, for han er god,
ja, hans nåde° varer til evig tid.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 04.05.2018